• საქართველო

    რუათავის გზატკეცილი

  • levan.m@ices.ge

    მოგვწერეთ

დაგვირეკეთ

+995 577 525 401

ICES Image

სტელაჟები და სასაწყობე აქსესუარები

სტელაჟების და სასაწყობო თაროების სახეობები

ნებისმიერო კომპანია, რომელიც ეწევა სამეურნეო საქმიანობას, თავისი საქონლის და დოკუმეტაციის შესანახად უპირატესობას ანიჭებს სპეციალიზირებულ შემნახელს ოთახებ. შემნახელ სივრცეებში შენახვასთან ერთად ხშირ შემთხვევაშ საქონლის გაცემაც ხორციელდება.

ქმედითობის და ეფექტურობის თვალსაზრისით ასეთ სივრცეებს აღჭურვავენ სპეციალური სტელაჟებით. ჩვენ კომპანია გთავაზობთ სტელაჟჟების და სასაწობო აქსესუარების ფართო არჩევანს. შესანახი პროდუქციის ტიპი, ზომა და კონფიგურაცია განსაზღვრავს სტელაჟის ტიპი და სახეობას და ამაზეა დამოკიდებული თუ რამდენად ეფექტურად მოხდება საქონლის შენახვა და მასთან თავისუფალი წვდომის შესაძლებლობა. სტელაჟის ოპტიმალური ტიპის შერჩევა საშუალებას მოგვცემს ოპტიმალურად გამოვიყენოთ შემნახველი ოთახის ფართი.

ასოტრიმენტში გვაქვს სხვა და სხვა ტიპის სტელაჟები და აქსესუარები, რომელთა შერჩევაც ხდება შესანახი ტვირთის სპეციფიკაციიდან გამომდინარე.

დღეს დღესისობით გამოიყოფა შემდეგი სახეობები:

  • პალეტური ტიპის;
  • კოლოფების შესანახი სტელაჟები;
  • კონტეინერული სტელაჟები, სადაც ძირიდათად მცირე ზომის თვირთის შენახვა ხორციელდება;

პალეტური ტიპის სტელაჟები

საერთო სიტუაციაში ყველაზე მოთხოვნადი და პრაქტიკული ფრონტალური ტიპის სტელაჟებია. ამ ტიპს სტელაჟები განეკუთვნება უნივერსალური ტიპის სტელაჟებს.

ამ ტიპის სტელაჟებს საფუძვლად უდევს სადგარ-საყრდენი სისტემა, რომელიც რკინის პროფილებისგან მზადდება. თაროები მაგრდება საყრდენ პროფილებში არსებული ნახრეტების მეშვეობით, რომელიც საყრრდენ პროფილების მთელ სიმაღლეზეა გაკეთებული.

წინასწარ გამზადებული ნახრეტების სიმრავლე საშუალებას იძლევა, მოკლე დროში, თაროების კონფიგურაცია ვცვალოთ ჩვენი საჭიროების შესაბამისად, მოვახდინოთ თაროების ფორმატის ოპტიმიზირება განსათავსებელი ტვირთის-პროდუქციის შესაბამისად.

დაბეჭდილი (მოძრავი) პალეტური სტელაჟების გამოყენება ხდება ისეთ პირობებში, სადაც საჭიროა კონკრეტული ტვირთების შიგნით კონსტრუქციაში გადაადგილებები.

დაბეჭდილი (მოძრავი) სტელაჟების მაგალითს წარმოადგენს კორიდორებად დალაგებული პალეტური სისტემები, რომლების საშუალებას იძლევა ერთი მხრიდან მოხდეს ტვირთის განთავსება, მეორი მხრიდან კი გადმოტვირთვა.

ექსპერტის
შეფასება

ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის დასკვნა

გარანტირებული
ხარისხი

ჩვენს მიერ ჩატარებული სამუშაოების მაღალი ხარისხი.

უფასო
კონსულტაცია

ჩვენი შესაბამისი სფეროს სპეციალისტი გაგიწევთ კონსულტაციას.

მოქნილი
ფასები

ჩვენ გვაქვს მოქნილი ფასების პოლიტიკა.